Maj

Raport: 30-lecie samorządu Miasta Poznania w 2019 r.

Opis: W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego.Dokument przedstawia krótkie, liczbowe podsumowanie tego 30-letniego okresu.

Pobierz PDF
Raport: 100-lecie istnienia poznańskich uczelni w 2019 r.

Opis: Dla szkół wyższych rok 2019 był okazją do świętowania 100-lecia przyjęcia pierwszych studentów i studentek w mury swojej siedziby. Dokument opisuje historię poznańskich uczelni, a także wydarzenia towarzyszące obchodom jubileuszu.

Pobierz PDF

Październik

Raport: Polityka „Poznań Młodych 2025”

Opis: Publikacja przedstawiająca diagnozę młodych mieszkańców miasta oraz rozwiązania zawarte w dokumencie Polityka "Poznań Młodych 2025"

Pobierz PDF

Marzec

Raport: Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu

Opis: Raport przybliża specyfikę poznańskiego rynku, pozwala zapoznać się z kluczowymi danymi ekonomicznymi i demograficznymi. Przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród poznańskich firm z tego sektora, której celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwojowych. Raport dostarcza potencjalnym inwestorom wielu niezbędnych informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji.

Pobierz PDF

Luty

Raport: Logistyka miejska
Opis: Publikacja pokonferencyjna z II Forum Rozwoju Miast, poświęconego tematowi logistyki miejskiej.
Pobierz PDF

Styczeń

Raport: Obywatele Ukrainy w aglomeracji poznańskiej
Opis: Od maja do października 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu przeprowadziło badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”.
Pobierz PDF

Grudzień

Newsletter: Poznań. Fakty i liczby – IV 2018
Opis: Newsletter "Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się informację na temat:
 • Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025
 • Baza Danych Miasta www.badam.poznan.pl
 • II Forum Rozwoju Miast
 • Ranking jakości życia w polskich miastach
 • Poznań w europejskim rankingu miast technologicznych
 • Poznań będzie miał rowery 4. generacji
 • 10 lat wykładów otwartych w Poznaniu
 • Nowa siedziba Teatru Muzycznego
 • Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania
 • Studenci programu Erasmus+ w Poznaniu
 • Poznaniacy warci poznania: prof. Irena Obuchowska
Pobierz PDF

Październik

Raport: Stan turystyki w metropolii Poznań w latach 2016-2017
Opis: Raport przygotowany przez Poznańską Organizację Turystyczną na podstawie danych zebranych w ramach Poznańskiego Barometru Turystycznego  
Pobierz PDF

Lipiec

Raport: Raport o stanie miasta 2015-2016
Opis: W raporcie znajdują się najważniejsze dane o Poznaniu z lat 2015 i 2016. Raport opracował Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
Pobierz PDF

Czerwiec

Raport: Bezrobocie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego
Opis:  Raport przygotowany przez PUP w Poznaniu. Zebrane dane wskazują, że w 2017 r. wzrosła liczba absolwentów uczelni (co trzeci absolwent szkół ponadgimnazjalnych ukończył szkołę wyższą). Wzrosła także liczba absolwentów techników zawodowych, co jest pozytywnym aspektem prowadzonej kampanii kształcenia zawodowego.
Pobierz PDF