Październik

Raport: Polityka „Poznań Młodych 2025”

Opis: Publikacja przedstawiająca diagnozę młodych mieszkańców miasta oraz rozwiązania zawarte w dokumencie Polityka "Poznań Młodych 2025"

Pobierz PDF

Marzec

Raport: Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu

Opis: Raport przybliża specyfikę poznańskiego rynku, pozwala zapoznać się z kluczowymi danymi ekonomicznymi i demograficznymi. Przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród poznańskich firm z tego sektora, której celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwojowych. Raport dostarcza potencjalnym inwestorom wielu niezbędnych informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji.

Pobierz PDF

Luty

Raport: Logistyka miejska
Opis: Publikacja pokonferencyjna z II Forum Rozwoju Miast, poświęconego tematowi logistyki miejskiej.
Pobierz PDF

Styczeń

Raport: Obywatele Ukrainy w aglomeracji poznańskiej
Opis: Od maja do października 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu przeprowadziło badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”.
Pobierz PDF

Grudzień

Newsletter: Poznań. Fakty i liczby – IV 2018
Opis: Newsletter "Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się informację na temat:
 • Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025
 • Baza Danych Miasta www.badam.poznan.pl
 • II Forum Rozwoju Miast
 • Ranking jakości życia w polskich miastach
 • Poznań w europejskim rankingu miast technologicznych
 • Poznań będzie miał rowery 4. generacji
 • 10 lat wykładów otwartych w Poznaniu
 • Nowa siedziba Teatru Muzycznego
 • Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania
 • Studenci programu Erasmus+ w Poznaniu
 • Poznaniacy warci poznania: prof. Irena Obuchowska
Pobierz PDF

Październik

Raport: Stan turystyki w metropolii Poznań w latach 2016-2017
Opis: Raport przygotowany przez Poznańską Organizację Turystyczną na podstawie danych zebranych w ramach Poznańskiego Barometru Turystycznego  
Pobierz PDF

Lipiec

Raport: Raport o stanie miasta 2015-2016
Opis: W raporcie znajdują się najważniejsze dane o Poznaniu z lat 2015 i 2016. Raport opracował Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
Pobierz PDF

Czerwiec

Raport: Bezrobocie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego
Opis:  Raport przygotowany przez PUP w Poznaniu. Zebrane dane wskazują, że w 2017 r. wzrosła liczba absolwentów uczelni (co trzeci absolwent szkół ponadgimnazjalnych ukończył szkołę wyższą). Wzrosła także liczba absolwentów techników zawodowych, co jest pozytywnym aspektem prowadzonej kampanii kształcenia zawodowego.
Pobierz PDF
Raport: Poznań. Fakty i liczby – czerwiec 2018
Opis:  "Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się dane statystyczne z tematyki:
 • rynek lokalny
 • gospodarka i rynek pracy
 • aktywność gospodarcza
 • dochody ludności
 • warunki życia
Pobierz PDF
Newsletter: Poznań. Fakty i liczby – III 2018
Opis: Newsletter "Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się informację na temat:
 • Projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"
 • Rusza Poznańska Kolej Metropolitalna
 • Cities4Europe
 • Ukraina: Poznań w czołówce na uniwersyteckiej mapie Polski
 • Międzynarodowe Targi Edukacyjne w Kazachstanie
 • Centrum Szyfrów Enigma
 • Poznański rynek pracy w I kwartale 2018 r.
 • Placówki naukowe i innowacyjne w Poznaniu w 2017 r.
 • Poznaniacy warci poznania: prof. Antonina Kawecka
Pobierz PDF