W 2017 r. w Poznaniu w rejestrze REGON zarejestrowano 8,6 tys. nowych podmiotów gospodarczych. 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach:

 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Informacja i komunikacja
 • Obsługa rynku nieruchomości
 • Administrowanie i działalność wspierająca.

W ramach działań Miasta mających na celu wspieranie nowych przedsiębiorców w 2017 r. prowadzono m.in.:

 • usługi szkoleniowo-doradcze Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego
 • dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy
 • doradztwo z zakresu zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem firmy udzielane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.

Bezpłatne szkolenia oferowane przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy obejmowały zagadnienia dotyczące:

 • zakładania działalności gospodarczej (procedury rejestracji firmy, wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej)
 • źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • zasad sporządzania biznesplanu
 • komunikacji i negocjacji w biznesie
 • zagadnień prawnych i z zakresu księgowości i podatków.

W 2017 r. ofertę szkoleń rozszerzono o uaktualnione informacje i nowe zagadnienia, takie jak:

 • strona internetowa – jako podstawa budowania wizerunku i komunikacji z klientem
 • strategia sprzedaży – jak przygotować i wdrożyć skuteczną strategię sprzedaży
 • „Szef czy lider” – nowoczesne techniki zarządzania
 • „Meet the Brand” – jak budować markę, która zarabia
 • marketing internetowy – podstawowe narzędzia i ich wykorzystanie w praktyce
 • prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech
 • przygotowanie biznes planu – PKO Bank Polski i Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o