Wydarzenia i działania

Działania promocyjne prowadzone w 2017 r. przez Miasto Poznań skupiały się przede wszystkim na przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców. Ich treść definiowały rocznice historyczne, kampanie wynikające z potrzeb mieszkańców i zadań samorządu. Do najciekawszych wydarzeń (imprez oraz eventów) współorganizowanych przez Miasto Poznań w 2017 r. należały: wsparcie organizacji IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy […]

Read More…

Kampanie promocyjne

Zasięg kampanii społecznej „Trzymaj czystą Wartę” to 931 735. W 2017 r. Miasto realizowało wiele kampanii informacyjnych i edukacyjnych. Do najważniejszych należały: „36,6” – kampania dotycząca tolerancji. Celem projektu było poruszenie ważnego tematu jakim jest szacunek dla każdego człowieka i niezgoda na dyskryminację. W kampanii poruszono wiele wątków – uprzedzenia wobec osób o odmiennych poglądach […]

Read More…

Media społecznościowe

W 2017 r. wydatki z budżetu Miasta przeznaczone na promocję wyniosły 4,0 mln zł. Miasto Poznań prowadzi komunikację na kilku najpopularniejszych platformach mediów społecznościowych, aby: wzmocnić widoczność swoich działań i ułatwić dotarcie z komunikatem do użytkownika budować silną społeczność zaangażowaną w działania marki Miasta monitorować opinię internautów oraz o Poznaniu oraz oczekiwania turystów. Facebook Najchętniej […]

Read More…