fbpx

Pracujący

arch. UMP   W 2016 r. w poznańskich przedsiębiorstwach i firmach pracowało 340,3 tys. osób. Liczba i struktura pracujących W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano znaczny wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 340,3 tys. osób, tj. o 4,3% (14,1 tys. osób) więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 630 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Zakłady […]

Read More…