fbpx

Dane z Poznania - Marzec 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według marzec 2020 luty 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1106 1120
Małżeństwa 73 72
małżeństwa cywilne 67 59
małżeństwa konkordatowe 6 13
Śluby poza lokalem USC 1 1
Zgony 649 637
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Hanna 23
Zofia 20
Laura 17
Maja 16
Iga 15
Maja 23
Zofia 23
Hanna 23
Julia 21
Pola 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 30
Leon 26
Ignacy 25
Stanisław 24
Franciszek 22
Franciszek 29
Jan 27
Antoni 24
Stanisław 23
Wojciech 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska b/d 35
Przybyłe koty do schroniska b/d 14
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska b/d 43
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska b/d 39
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca b/d 103
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca b/d 132
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP b/d 4211
liczba osób pobierających zasiłek b/d 908
liczba osób do 25 roku życia b/d 295
liczba osób powyżej 50 roku życia b/d 1226
Stopa bezrobocia b/d 1,2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego b/d b/d
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego b/d b/d
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy b/d b/d
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy b/d b/d
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych b/d b/d
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 47 53
liczba przyjętych depozytów 29 28
liczba wydanych depozytów 3 8
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 122 195
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 25 79
Liczba wystawionych mandatów 53 125
Liczba pouczeń 13 13
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 69 199
Liczba wyjazdów OSP do akcji 8 11
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 10 18
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6 14
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 2 12
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania awarie techniczne b/d b/d
ochrona środowiska i gospodarka odpadami b/d b/d
pozostałe naruszenia b/d b/d
zagrożenia pożarowe b/d b/d
zagrożenia w ruchu drogowym b/d b/d
zagrożenia życia i zdrowia b/d b/d
zakłócenia porządku b/d b/d
zwierzęta b/d b/d
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według marzec 2020 luty 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 5060
Liczba wydarzeń 43
Teatr Polski Liczba widzów 416 2023
Liczba spektakli 9 22
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 152 499
Liczba uczestników 4675 19309
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 45
Liczba uczestników 7132
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 22
Liczba uczestników 1156
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6208
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2601
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 26
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 121
Liczba wydarzeń 3
Liczba zwiedzających 2703
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3981
Liczba wydarzeń 18
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 143117
na zewnątrz 129058
na miejscu 14059
Liczba uczestników wydarzeń 4050
Liczba wydarzeń 201
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 205
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 25832
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 5672
 

Kanały komunikacji z UMP

według marzec 2020 luty 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 310902 295749
Liczba wizyt na stronie 847473 761502
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 62220 57295
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 650 678
Liczba wydanych Kart Seniora 216 748
Liczba klientów 1510 3892
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 6365 4579
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 2801 2529